Yhteystiedot

Kilpailun järjestää KAUTE-säätiöön kuuluva Akateemisen yrittäjyyden rahasto.

KAUTE-säätiön parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja edustamiensa tieteenalojen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

Säätiöön kuuluvan Akateemisen yrittäjyyden erikoisrahaston tarkoituksena on kannustaa tiedekorkeakouluissa opiskelevia ja niissä loppututkinnon suorittaneita nuoria yrittäjyyteen. Rahasto pyrkii tukemaan akateemista yrittäjätoimintaa henkisesti ja tiedollisesti ja edistämään yrittäjämotivaation syntymistä. Rahasto on aiemmin tukenut mm. opiskelijoiden Aalto Entrepreneurship Society ry:n toimintaa.

Lisätietoja:

KAUTE-säätiön asiamies
Tuomas Olkku
p. 040 901 5304
tuomas.olkku(at)kaute.fi

 

kaute_tunnus_värit