Ehdotuksien tekeminen

Palkinto myönnetään henkilölle, joka on tutkimustoimintaan perustuen synnyttänyt uutta yritystoimintaa. Palkinto voidaan myöntää henkilölle,
– joka on alle 40-vuotias,
– joka on päätoiminen yrittäjä,
– jolla on uusi tutkimukseen perustuva liikeidea, ja
– jonka yritystoiminta on alkuvaiheessa (liikevaihto enintään 10 M€)

Kilpailussa tutkijayrittäjänä pidetään henkilöä, joka on päätoiminen yrittäjä ja on aiemmin toiminut tutkijana korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa. Hänen perustamansa yritys on toiminut enintään viisi vuotta, ja se työllistää omistajansa lisäksi vähintään yhden henkilön. Erityisen ansiokasta on, jos yrittäjä on omassa toiminnassaan ilmentänyt kykyä nähdä ja hyödyntää tutkimustuloksia uudella tavalla yritystoiminnassa.

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt tai yhteisöt. Palkinnon saajaksi ehdotettavasta yrittäjästä täytetään lomake, jossa on ehdottajan allekirjoitus. Lomaketta voi täydentää yrityksen toimintaa esittelevällä aineistolla.

Ehdotukset pyydetään lähettämään 31.12.2020 mennessä osoitteeseen info(at)kaute.fi

 

Lomake .pdf -muodossa: Nuori tutkijayrittäjä (Tallenna lomake täyttöä varten koneellesi.)
Lomake MS Word -muodossa: Nuori tutkijayrittäjä